Интелектуален резултат 1

Влияние и разпространение на дигиталното образование в институциите за висше образование: проучване на иновативни решения, методи, умения и добри практики за промотиране Плана за действие на ЕС за дигитално образование

Research on National Policies and Practices BULGARIA

Research on National Policies and Practices Greece

Research on National Policies and Practices ITALY

Research on National Policies and Practices Latvia