About EDU-GATE

Образователен портал за университети, насърчаващ иновативните подходи за електронно обучение, адаптиране на учебните програми и обмен на добри практики (EDU-GATE) е проект, финансиран по програма Еразъм+. Проектът стартира на 01.03.2021 г. и ще приключи на 28.02.2023.

В отговор на негативните последствия от Covid-19 е необходимо спешно да се подкрепят планове за дигитална трансформация на всички нива на образователните онлайн дейности, както и да се подкрепят нови приобщаващи дигитални педагогически методи и умения за устойчиво и свободно използване на дигитални инструменти за учители (дигитално интегрирано обучение, мултимедийни инструменти, както и интерактивни 3D, VR, холографски инструменти и др.). Също така, действително да се подпомогне ефективното използване на тези ресурси и инструменти от студентите, включително такива в неравностойно положение: с физически увреждания (глухи, слепи, трудно подвижни), с когнитивни нарушения и социално слаби ученици.

Цифровите технологии направиха този преход възможен: факт е, че от няколко години има редица платформи за електронно обучение, но едва през последните месеци ролята им стана значима в резултат от глобалната пандемия. Малко на брой европейски университети са готови да предоставят качествено дистанционно обучение, включващо инструменти за управление на курсовете, включително сесии на живо, интерактивно преподаване и дейности за съвместна работа. Повечето университети в ЕС трябваше да се справят с извънредната ситуация, която наложи бързо организационно и културно преструктуриране и промяна на стратегиите, което вероятно се оказа най-трудната стъпка за преподаватели и студенти.

Дигиталните технологии стават все по-актуални за преподаватели и студенти на европейско ниво. Въпреки това, настоящите ограничения в движението на хора и учебни часове могат да ограничат този вид преподаване. Затова, проектът EDU-GATE ще направи подробен многосекторен анализ, представящ настоящата ситуация в ЕС по отношение на дигитализацията в преподаването (анализ на настоящата и желаната ситуация), наред с анализ на универсалните нужди. Тези задълбочени проучвания в редица държави ще бъдат проведени с цел да се определят иновативни подходи и конкретни поддържащи инструменти за нуждите на следдипломните и магистърски програми в образователните институции.

В допълнение, ще бъде създадена иновативна учебна програма, включваща образователен дизайн от последно поколение и съвременни техники за преподаване с цел развитие уменията на преподавателите. Това ще бъде възможно благодарение на платформа за електронно обучение от ново поколение, интегрирана в уебсайта EDU-GATE, която ще бъде разработена от 7-те участващи в проекта експертни организации (Университет LUISS Гуидо Карли, Македонски университет, Бургаски свободен университет, Техническия университет в Рига, както и компаниите Европейски център за качество ООД, Symplexis и Linfa Digital).

THE PARTNERS

Бизнес училище LUISS, Италия

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РИГА, ЛАТВИЯ

МАКЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГЪРЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД, БЪЛГАРИЯ

LINFA DIGITAL SRL, ИТАЛИЯ

SYMPLEXIS, ГЪРЦИЯ

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, БЪЛГАРИЯ