Интелектуален резултат 2

Програма за онлайн обучение за идентифициране на учебно съдържание, знания и инструменти за оценка на умения: методология за разработване и изпълнение

Online training curriculum

Online training curriculum

National Languages