Αποτέλεσμα 1

Επίδραση και διάδοση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: έρευνα για καινοτόμες λύσεις, μεθόδους, δεξιότητες και βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση

Research on National Policies and Practices BULGARIA

Research on National Policies and Practices Greece

Research on National Policies and Practices ITALY

Research on National Policies and Practices Latvia