ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ ЗА УНИВЕРСИТЕТИ

Образователен портал за университети за насърчаване на иновативни възможности за електронно обучение, устойчивост и нови добри практики (EDU-GATE)

Референтен номер на проекта: 2020-1-IT02-KA226-HE-095538
Финансиран от: Програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
Продължителност: 01.03.2021 – 28.02.2023