КОНТАКТ С НАС

Бизнес училище LUISS, Италия

LINFA DIGITAL SRLS, Italy

МАКЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГЪРЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД, БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РИГА, ЛАТВИЯ

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, БЪЛГАРИЯ