ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

LUISS BUSINESS SCHOOL, ΙΤΑΛΙΑ

LINFA DIGITAL SRLS, Italy

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Riga Technical University , Latvia

BURGAS FREE UNIVERSITY, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ