ΝΕΑ

stay up to date with latest events

June 09, 2023

Final Conference and Meeting in
Bulgaria

On the 08th of June was organized the last transnational partner meeting and the Final International Conference. The events took place in Sofia, Bulgaria and were organized and hosted by the European Center for Quality Ltd. During the TPM consortium partners discussed the finalization of the project and the remaining reporting activities as well as financial issues and topics.

May 25, 2022

Meeting in
Greece

Στις 17-18 Μαΐου 2022 διοργανώθηκε η Δεύτερη διακρατική συνάντηση εταίρων στη Θεσσαλονίκη για το έργο EDU-GATE - Educational University GATEway για την ενίσχυση των καινοτόμων δυνατοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, της ανθεκτικότητας και των νέων βέλτιστων πρακτικών.

Nov 23, 2021

Meeting in
Rome

. All project partners that are Luiss Business School, Linfa Digital SRLS, Rigas Tehniska Universitate, University of Macedonia, SYMPLEXIS, Burgaski Svoboden Universitet and ECQ attended the meeting and actively participated in the discussions. 

April 21, 2022

φυλλάδιο

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

June 27, 2023

NEWSLETTER 4

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Jan 30, 2023

NEWSLETTER 3

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Jul 10, 2022

NEWSLETTER 2

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Nov 29, 2021

NEWSLETTER 1

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538