ΝΕΑ

stay up to date with latest events

Jul 10, 2022

NEWSLETTER 2

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

May 25, 2022

Meeting in
Greece

Στις 17-18 Μαΐου 2022 διοργανώθηκε η Δεύτερη διακρατική συνάντηση εταίρων στη Θεσσαλονίκη για το έργο EDU-GATE - Educational University GATEway για την ενίσχυση των καινοτόμων δυνατοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, της ανθεκτικότητας και των νέων βέλτιστων πρακτικών.

April 21, 2022

φυλλάδιο

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Nov 29, 2021

NEWSLETTER 1

EDU-GATE project, Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Nov 23, 2021

Meeting in
Rome

. All project partners that are Luiss Business School, Linfa Digital SRLS, Rigas Tehniska Universitate, University of Macedonia, SYMPLEXIS, Burgaski Svoboden Universitet and ECQ attended the meeting and actively participated in the discussions.