Αποτέλεσμα 1

Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για τον προσδιορισμό του μαθησιακού περιεχομένου, των βιωματικών γνώσεων και των εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων: μεθοδολογία ανάπτυξης και παροχής

Online training curriculum

Online training curriculum

National Languages