Izglītojošais universitātes ceļš

Izglītojošais universitātes ceļš, lai sekmētu inovatīvas e-mācību iespējas, elastīgumu un jaunu paraugpraksi (EDU-GATE)

Projekta atsauces numurs: 2020-1-IT02-KA226-HE-095538
Finansē: Erasmus+ programma, 2. pamatdarbība: Stratēģiskās partnerības
Ilgums: 01.03.2021 – 28.02.2023