About EDU-GATE

"Izglītojošais universitātes ceļš, lai sekmētu inovatīvas e-mācību iespējas, elastīgumu un jaunu paraugpraksi (EDU-GATE)" ir Erasmus+ programmas finansēts projekts. Projekts tika uzsākts 01.03.2021. un noslēgsies 28.02.2023.

Reaģējot uz Covid-19 negatīvo ietekmi, ir steidzami jāatbalsta digitālās pārveides plāni visos izglītības tiešsaistes aktivitāšu līmeņos un jāatbalsta jaunas iekļaujošas digitālās pedagoģiskās metodes un prasmes, lai akadēmiskais personāls elastīgi un brīvi pieņemtu digitālos rīkus (ne tikai digitāli integrētu mācīšanos un jaunākās multimediju tehnoloģijas, bet arī interaktīvus 3D, VR, hologrāfiskos rīkus u.c.) un patiešām efektīvi tos izmantotu darbā ar studentiem, tostarp strādājot ar dalībniekiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, piemēram, cilvēkiem ar fizisku invaliditāti (nedzirdīgi, neredzīgi vai paralītiski), kognitīviem traucējumiem vai maznodrošinātiem studentiem.

Digitālās tehnoloģijas ir padarījušas šo pāreju iespējamu: protams, jau vairākus gadus ir pastāvējušas vairākas e-mācību platformas, taču tās ieguva milzīgu nozīmi tikai pēdējos mēnešos vienlaikus ar globālo pandēmiju. Tikai dažas ES universitātes jau ir gatavas kvalitatīvai tālmācībai, izmantojot kursu pārvaldības rīkus, tostarp tiešraides sesijas, interaktīvu mācīšanu un sadarbības aktivitātes. Lielākajai daļai ES universitāšu bija jātiek galā ar ārkārtas situāciju, kas prasīja ātras organizatoriskās un kultūras izmaiņas, ka arī stratēģiju maiņu, kas, iespējams, bija visgrūtākais solis skolotājiem un studentiem.

Digitālās tehnoloģijas ES līmenī kļūst arvien aktuālākas skolotājiem un studentiem. Tomēr pašreizējie cilvēku pārvietošanas un mācību nodarbību ierobežojumi var ierobežot šāda veida izglītības piegādi. Šī iemesla dēļ EDU-GATE projekts sniegs detalizētu Eiropas daudznozaru analīzi, piedāvājot pašreizējās mācīšanas digitalizācijas salīdzinājumu (“kā ir” un “kā ir jābūt” analīze) kopā ar transversālu vajadzību analīzi. Šie padziļinātie vairāku valstu pētījumi tiks veikti, lai noteiktu inovatīvas pieejas un konkrētus atbalsta instrumentus izglītības iestāžu pēcdiploma un maģistra līmeņa mācību vajadzībām.

Turklāt pedagogu prasmju attīstībai tiks izveidota inovatīva mācību programma, kas ietvers modernākās izglītības programmu veidošanas un piedāvāšanas metodes. Tas notiks, pateicoties arī uzlabotajai e-mācību platformai, kas tiks integrēta EDU-GATE projekta vietnē, kuru izstrādās 7 projektā iesaistītas ekspertorganizācijas (LUISS Guido Carli universitāte, Maķedonijas universitāte, Burgas Brīvā universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Eiropas kvalitātes centrs, Symplexis un Linfa Digital).

PARTNERI

LUISS BIZNESA SKOLA, ITĀLIJA

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, LATVIJA

MAĶEDONIJAS UNIVERSITĀTE, GRIEĶIJA

SIA "EIROPAS KVALITĀTES CENTRS", BULGĀRIJA

SIA "LINFA DIGITAL", ITĀLIJA

SYMPLEXIS, GRIEĶIJA

BURGAS BRĪVĀ UNIVERSITĀTE, BULGĀRIJA