EDU-GATE – starpvalstu partneru tikšanās Salonikos, Grieķijā

2022. gada 17.–18. maijā tika organizēta otrā starpvalstu klātienes partneru tikšanās Salonikos, Grieķijā saistībā ar projektu EDU-GATE — EDucational University GATEway, lai uzlabotu inovatīvas e-mācību iespējas, noturību un jaunas labās prakses.

Divu dienu tikšanās laikā Luiss Biznesa skola, Linfa Digital Srls, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Maķedonijas Universitāte (UoM), SYMPLEXIS, Burgasas Brīvā universitāte (BFU) un SIA “Eiropas kvalitātes centrs” (ECQ) aktīvi piedalījās un diskutēja par svarīgajām tēmām, kas saistītas ar projekta pārvaldību, intelektuālo rezultātu izstrādi un projekta progresu. Partneri apsprieda IO2 tiešsaistes apmācību programmu, ko prezentēja UoM. Vēl viena sesija bija veltīta EDU-GATE e-mācību integrētajai platformai (IO3 intelektuālajam rezultātam). Linfa, kas ir šī rezultāta vadošais partneris, iepazīstināja ar jaunām iespējām un ieteikumiem interaktīviem elementiem un inovatīviem multivides rīkiem mācību saturam. Visi partneri aktīvi piedalījās diskusijā par platformas tālāko attīstību. Nākamajā sesijā ECQ dalījās informācijā par izplatīšanas aktivitātēm un izplatīšanas rezultātiem. Īpaša uzmanība tika veltīta EDU-GATE projekta mājaslapai. Partneri izteica ieteikumus un komentārus vairāku vietnes funkciju turpmākai izstrādei un pielāgošanai. Vēl viena sesija ietvēra mācību moduļu prezentāciju, kas ir daļa no IO4. RTU dalījās informācijā par mācību satura izstrādes gaitu. Partneri pārrunāja un vienojās par nākamajiem termiņiem saistībā ar mācību saturu, kā arī prasmju novērtēšanas rīku. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, partneri apsprieda arī projekta pārvaldības un finanšu jautājumus un bažas.

Nākamā partneru tikšanās notiks oktobrī Rīgā, Latvijā.