Το έργο EDucational University GATeway to enhance innovative E-learning capabilities, resilience and new best practices (EDU-GATE) διοργάνωσε επίσημη διακρατική συνάντηση εταίρων στη Ρώμη, στις 22-23 Νοεμβρίου 2022. Όλοι οι εταίροι του έργου που είναι οι Luiss Business School, Linfa Digital SRLS, Rigas Tehniska Universitate, University of Macedonia, SYMPLEXIS, Burgaski Svoboden Universitet και ECQ παρακολούθησαν τη συνάντηση και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις.

Οι εταίροι παρουσίασαν τις εκθέσεις των χωρών τους ως μέρος του πρώτου σταδίου υλοποίησης του έργου. Οι παρουσιάσεις παρείχαν επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων, των ιδιαιτεροτήτων της νομοθεσίας, των οργανωτικών και τεχνολογικών πτυχών, των αναγκών και των απαιτήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού των μαθησιακών διαδικασιών και των βέλτιστων πρακτικών σε κάθε μία από τις χώρες όσον αφορά την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση. Μια άλλη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στο διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης. Μετά την παρουσίαση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι εταίροι έκαναν προτάσεις και συστάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Το επόμενο θέμα συζήτησης ήταν η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης EDU-GATE. Η linfa παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης της πλατφόρμας καθώς και τον ολοκληρωμένο διαδικτυακό χώρο για την ψηφιακή μάθηση, την πολυεπίπεδη συνεργασία και την ανταλλαγή πόρων. Η επόμενη συνεδρία περιλάμβανε παρουσίαση από το ECQ σχετικά με τη στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης του EDU-GATE μαζί με ενημερώσεις σχετικά με τον ιστότοπο και τα προφίλ του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών οι εταίροι αντάλλαξαν πολύ καλές ιδέες και είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις εργασίες τους για την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων του έργου που θα βοηθήσουν τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό των ΑΕΙ να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οικοδεσπότες, το Luiss Business School, που επέτρεψαν αυτή την υπέροχη διαμονή στη Ρώμη για την ομάδα!