В рамките на проект Образователен портал за университети, насърчаващ иновативните подходи за електронно обучение, адаптиране на учебните програми и обмен на добри практики (EDU-GATE) бе организирана официална международна среща на партньорите в Рим на 22-23 ноември, 2021 г. Всички партньори, Бизнес училище Luiss, компанията Linfa Digital SRLS, Технически университет Рига, Македонски университет, SYMPLEXIS, Бургаски свободен университет и ЕЦК присъстваха на срещата и участваха активно в дискусиите.

Партньорите представиха докладите на своите държави, които са част от Интелектуален резултат 1. Презентациите дадоха информация, свързана със статистистически данни, специфики на законодателството, организационни и технологични аспекти, нужди и изисквания за дигитална трансформация на учебните процеси, както и добри практики във всяка от държавите. Друга сесия бе посветена на програмата за онлайн обучение. След презентацията от Македонския университет останалите партньори дадоха предложения и препоръки за допълнително развитие и подобрения. Следващата тема се фокусира върху интегрираната платформа за електронно обучение EDU-GATE. linfa представи настоящият работен вид на платформата, както и интегрираната онлайн зона за дигитално обучение, сътрудничество и споделяне на ресурси. Следващата сесия включи презентация от ЕЦК относно стратегията за разпространение и популяризиране на проекта EDU-GATE, включително обновявания на сайта и профилите на проекта в социалните мрежи. По време на сесиите партньорите обмениха много добри идеи и са готови да продължат работата си по развитие на продуктите от проекта, които ще помогнат на студенти, преподаватели и персонал в сферата на висшето образование да подобрят знанията и уменията си в използване на инструменти за електронно обучение с образователни цел.

Големи благодарности на домакините, Бизнес училище Luiss, които направиха прекрасния престой в Рим възможен за екипа!